A Journey (2024) เดินทางไกลเท่าใจฝัน

  • ชื่อไทย: เดินทางไกลเท่าใจฝัน
  • ชื่ออังกฤษ: A Journey (2024)
  • ประเภทหนัง:Drama

หลังจากปฏิเสธการบำบัดรักษาการเติบโตที่ร้ายแรงของเธอ “A Journey” หญิงสาวคนหนึ่งจึงออกไปเที่ยวทั่วแทสเมเนียเพื่อยืนยันสิ่งที่เธอต้องทำร่วมกับคนสำคัญและเพื่อนที่สนิทที่สุดของเธอ

A Journey (2024) เดินทางไกลเท่าใจฝัน
tlWrGtvgL-w
6.2
IMDB:6.2/10 | 93 ratings

Title: A Journey (2024) เดินทางไกลเท่าใจฝัน