A Night at the Kindergarten (2022) คืนหนึ่งในชั้นอนุบาล

  • ชื่อไทย: คืนหนึ่งในชั้นอนุบาล
  • ชื่ออังกฤษ: A Night at the Kindergarten (2022)
  • ประเภทหนัง: Comedy

ชายหนุ่มขัดขวางการซ้อมละครของโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายของแฟนสาวถูกพ่อแม่และครูนอกรีตไล่ออกจากโรงเรียน “A Night at the Kindergarten” การซ้อมชุดประสูติสำหรับโรงเรียนอนุบาลกลายเป็นการตัดสินเด็กเกเรวัย 5
ขวบซึ่งได้รับการปกป้องจากคู่หูของแม่ของเด็กชาย

A Night at the Kindergarten (2022) คืนหนึ่งในชั้นอนุบาล

ตัวอย่าง

6.2
IMDB:6.2/10 | 23 ratings

Title: A Night at the Kindergarten (2022) คืนหนึ่งในชั้นอนุบาล

Genre: Comedy

Actors: Piotr Witkowski, Zbigniew Zamachowski, Lena Gora

Director: Rafal Skalski

Runtime: 96 min

Awards: N/A