Billy Elliot (2000) บิลลี่ เอลเลียต ฝ่ากำแพงฝันให้ลั่นโลก

ชื่ออังกฤษ : Billy Elliot (2000)
ชื่อไทย : บิลลี่ เอลเลียต ฝ่ากำแพงฝันให้ลั่นโลก
ประเภทหนัง : Drama, Music, Romance, HD, Master

Billy Elliot (2000) บิลลี่ เอลเลียต ฝ่ากำแพงฝันให้ลั่นโลก สำหรับลูกของคนงานเหมืองแร่ ซึ่งเติบโตทางตอนเหนือของอังกฤษ ระหว่างการนัดหยุดงานในช่วงปี 1984 ชีวิตในช่วงนั้นโหดร้าย แต่สำหรับเด็กอายุสิบเอ็ดอย่างบิลลี่แล้ว โอกาสที่พบปะครั้งเดียว

Billy Elliot (2000) บิลลี่ เอลเลียต ฝ่ากำแพงฝันให้ลั่นโลก