Conan The Barbarian (2011) โคแนน นักรบเถื่อน

เรื่องย่อ : Conan The Barbarian โคแนน นักรบเถื่อน
นยุคสมัยไฮบอเรีย ยุคที่โลกเต็มไปด้วยมนตรา สัตว์ร้าย นักรบ และ ของวิเศษ มีเพียงสิ่งเดียวที่เหล่านักรบปรารถนาก็คือ.. “หน้ากากแห่งอาเครอน” เพื่อชุบชีวิตคนตายให้กลายเป็นอมตะ CONAN THE BARBARIAN 3D หรือ โคแนน นักรบเถื่อน… เปิดฉากด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธ์นักรบของ.. คฮาลาร์ ซิมส์ (สตีเฟ่น แลง)

Conan The Barbarian (2011) โคแนน นักรบเถื่อน
gQWNALbabeQ
5.2
IMDB:5.2/10 | 84,989 ratings

Title: Conan The Barbarian (2011) โคแนน นักรบเถื่อน

Runtime: 113 min

Awards: 2 nominations