Fathers and Daughters (2015) สองหัวใจสายใยนิรันดร์

ชื่ออังกฤษ : Fathers and Daughters (2015)
ชื่อไทย : สองหัวใจสายใยนิรันดร์
ประเภทหนัง : Drama, HD, Master

เรื่องย่อ : Fathers and Daughters (2015) สองหัวใจสายใยนิรันดร์
เรื่องราวของนักเขียนที่ประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูลูกสาวเนื่องจากปัญหาทางสุขภาพจิต ทำให้เขาต้องพลัดพรากกับเธอ
และลูกสาว ในอีก 27 ปีให้หลัง ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องความรัก เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับพ่อของเธอจะเป็นตัวทำลาย
หรือประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน!!! สองหัวใจสายใยนิรันดร์

Fathers and Daughters (2015) สองหัวใจสายใยนิรันดร์

ตัวอย่าง