Introverted Boss (2017) เขินนักรักซะเลย

ชื่ออังกฤษ: Introverted Boss
ชื่อไทย: เขินนักรักซะเลย

ปีที่ออกฉาย: 2017

อึนฮวานกีเป็นซีอีโอของ บริษัท เชื่อมต่อแบบเปิด แต่เขาเป็นคนถ่อมตัวมาก “Introverted Boss” เนื่องจากตัวตนของเขาทำให้คนงานของเขาไม่รู้จักเขาดี แชโร – อุนเริ่มงานที่ บริษัท ของฮวานกี เธอกระตือรือร้นและได้รับการยอมรับในการทำงานของเธอ แต่ซีอีโอของเธอที่น่าสนใจก็คือ

Introverted Boss (2017) เขินนักรักซะเลย

ตัวอย่าง

7.3
IMDB:7.3/10 | 695 ratings

Title: Introverted Boss (2017) เขินนักรักซะเลย

Runtime: 70 min

Awards: 1 nomination.