Ramona and Beezus (2010) ราโมนารักพี่ คนดีที่หนึ่งเลย

ราโมนารักพี่ คนดีที่หนึ่งเลย
(ชื่ออังกฤษ: Ramona and Beezus)
ปีที่ออกฉาย: 2010
เด็กน้อยที่โดดเด่นใช้บุคลิกภาพเชิงจินตนาการของเธอในการสร้างแทร็คในทิศทางตรงกันข้ามจากความเป็นจริงของเธอ ราโมนาเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพเชิงสร้างสรรค์ที่แปลกประหลาดและมีความรู้สึกเกี่ยวกับความฉลาด เรื่องตลกของเธอช่วยทุกคนในครอบครัวที่รักของเธอด้วยการเดินเท้ารวมถึง

Ramona and Beezus (2010) ราโมนารักพี่ คนดีที่หนึ่งเลย
6yG4oBdWONM
6.6
IMDB:6.6/10 | 16,205 ratings

Title: Ramona and Beezus (2010) ราโมนารักพี่ คนดีที่หนึ่งเลย

Runtime: 103 min

Awards: 1 win & 4 nominations.