Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร

ชื่ออังกฤษ: Samurai 7
ชื่อไทย: เจ็ดเซียนซามูไร

เรื่องย่อ

ในยามที่โลกไร้ขือแป ซามูไรที่ตกอับ เปลี่ยนตนเองเป็น โนบุเซริ (ซามูไรหุ่นยนต์) ปกครองพื้นที่ต่างๆ รีดไถข้าวจากชาวนายากจน

no image