The Ballad of Jack and Rose (2005) ขอให้โลกนี้มีเพียงเรา

ขอให้โลกนี้มีเพียงเรา
(ชื่ออังกฤษ: The Ballad of Jack and Rose)
ปีที่ออกฉาย: 2005
พ่อและหญิงสาวถูกทอดทิ้งบนเกาะนอกชายฝั่งตะวันออกและอาศัยอยู่ในระบบที่ประสบความสำเร็จในการคุมขังครอบครัวและปัญหาเรื่องเพศ Jake (Daniel Day-Lewis) อาศัยอยู่บนเกาะที่ไม่มีหญิงสาวอายุหลายปี โรส (คามิลล่าเบลล์) “ขอให้โลกนี้มีเพียงเรา” พวกเขาถูกโดดเดี่ยวจากสังคมภายนอกมาเป็นเวลานาน

The Ballad of Jack and Rose (2005) ขอให้โลกนี้มีเพียงเรา
J4NhD8BFaPg
6.7
IMDB:6.7/10 | 10,316 ratings

Title: The Ballad of Jack and Rose (2005) ขอให้โลกนี้มีเพียงเรา

Runtime: 112 min

Awards: 3 wins & 6 nominations.