The Mother (2013) แม่

ชื่อไทย : แม่
ชื่ออังกฤษ : The Mother (2013)
ประเภทหนัง : Drama

The Mother (2013) แม่ แม่น้ำสะแกกรัง ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานี มาตั้งแต่โบราณ ชุมชนชาวแพแห่งแม่น้ำสะแกกรัง มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายในประเทศไทยมีอาชีพทำการประมง และเลี้ยงปลาในกระชังเป็นส่วนใหญ่ ครอบครัวชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง

The Mother (2013) แม่