Triad (2012) เกิดทั้งที ขอเป็นเจ้าพ่อ

ชื่ออังกฤษ: Triad
ชื่อไทย: เกิดทั้งที ขอเป็นเจ้าพ่อ

ปีที่ออกฉาย: 2012

90 s เป็นวันที่งดงามสำหรับ “Triad” ของฮ่องกงการเรี่ยไรเงินใต้ดินที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของเวลาซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากส่วนหนึ่งของเส้าหลินที่บวชที่พยายามเป็นประกันจากการโค่นล้มองค์กรในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ กองกำลังเหล่านี้ควบคุมฮ่องกงในช่วงเวลาที่น่าประทับใจผ่านการควบคุมการค้าประเวณีการค้าขายอย่างเงียบ

Triad (2012) เกิดทั้งที ขอเป็นเจ้าพ่อ
6eYwDDNbR_c
5.1
IMDB:5.1/10 | 361 ratings

Title: Triad (2012) เกิดทั้งที ขอเป็นเจ้าพ่อ

Runtime: 91 min

Awards: 1 win.