Voices of the New Gen (2022) เสียง (ไม่) เงียบ 2022

  • ชื่อไทย: เสียง (ไม่) เงียบ 2022
  • ชื่ออังกฤษ: Voices of the New Gen (2022)
  • ประเภทหนัง: Drama

“เสียง (ไม่) เงียบ 2022” หนังสั้นคุณภาพของนักเรียนจาก 4 มูลนิธิ สังกัดกองหนังไทย ที่จะแยกงาน “กำหนดภาพยนตร์” สนับสนุนการขนส่งภาพยนตร์ฟรีโดยสมาคมภาพยนตร์สาธารณะ และกระทรวงวัฒนธรรม
มุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการเมืองในปี

Voices of the New Gen (2022) เสียง (ไม่) เงียบ 2022

ตัวอย่าง

N/A
IMDB:N/A/10 | N/A ratings

Title: Voices of the New Gen (2022) เสียง (ไม่) เงียบ 2022